Sørfinnset skole/ the nord land

Sommerfest/ Summer Party 2012

Nordland fylke initierte i 2002 samtidskunstsatsningen Kunstneriske forstyrrelser under ledelse av kurator Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Kunstnerne Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm ble invitert til å utvikle et prosjekt for Gildeskål kommune og den nedlagt barneskolen i bygda Sørfinnset. Med seg fikk de Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija fra the land i Sampatong utenfor Chang Mai i Nord-Thailand. Sørfinnset skole/the nord land skal pågå for evig.

I Sørfinnset skole/ the nord land vektlegges dialog, engasjement og eksperimentell form for verdiproduksjon og kobler ulike tradisjoner og erfaringer. Forståelse av økologi og naturbruk på ulike plan har vært undersøkt gjennom årstidsavhengige aktiviteter, byggevirksomhet, foredrag, konserter, kurs, workshops, utstillinger, ekskursjoner, turer og fester.

Sørfinnset skole/ the nord land has since the beginning in 2003 gained international recognition because of the abilities in the project to join forces from the discourse of contemporary art with resources in the local context of Nordland, Norway. A main aspect with Sørfinnset skole/ the nord land is the relationship to Thailand – as it is a parallel activity to the land foundation in Chiang Mai. Sørfinnset skole/the nord land is from its beginning meant to last forever.

It is 10 years since the work with Sørfinnset skole/ the nord land began. In 2002 Nordland County initiated the contemporary art project Artistic Interruptions, curated by Per Gunnar Eeg-Tverbakk. The artists Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm were invited to develop a project with the municipality of Gildeskål based the abandoned elementary school in the village of Sørfinnset. They joined forces with Kamin Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija from the land foundation in Sampatong by Chiang Mai in northern Thailand.

Sørfinnset skole/ the nord land focuses on dialog, social engagement and experimental form of value and knowledge production with pedagogical and practical methods that amongst other are linking different traditions and experiences. Diverse understandings of ecology and direct involvement in nature at several levels has been investigated through seasonal activities, building, concerts, lectures, workshops, exhibitions, excursions, hikes and parties.
 
 
Mer informasjon/ More information Sørfinnset skole/ the nord land